top of page

״רוב הדברים הזכורים לאדם הם אירועים שכבר סופרו בעבר, ולכן גם גובשו בדרך שבה סופרו. לא כן דברים שנכתבו. אלה מונחים לפניך כפי שנכתבו. שלח ידך וקרא אותם. הם ישארו באתר כפי שנכתבו.״

מרדכי בר און.jpg
Home: Work

בן המאה שעברה

חייו של מרדכי בר־און שלובים בהיסטוריה של המדינה־שבדרך ושל המדינה עצמה בחצי המאה הראשונה לקיומה.

באוטוביוגרפיה זו הוא מעניק לנו מבט ״מבפנים״  על תהליכים משמעותיים שהתרחשו בתקופה זו. העיקריים שבהם: ההגנה; הכרזת העצמאות ומלחמת העצמאות; מבצע קדש; הקמת צה״ל ותרומתו לחינוך הנוער הישראלי; פעילות הסוכנות היהודית בקרב נוער התפוצות. החל משנות ה־80 עסק בר־און בכתיבת ההיסטוריה של התגבשות צה״ל והמדינה. 

 

Artboard 1 copy 2.png
Home: Quote
הרצאות

צרו קשר

״ חומרים אלו, הם זיכרונותי המשתרעים
על פני כשמונים שנה. 

אני מקווה שהציבור ימצא עיניין בעבודתי ״

Your details were sent successfully!

צור קשר
Home: Contact
bottom of page